โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

  •  รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ (Host Family Application)โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ www.dcy.go.th 


     สมัครระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 

  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    8 พฤษภาคม 2561