ทุนฝึกอบรม IATSS Forum

 •  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 และ 62 ฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


  คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

  - ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

  - ทักษะภาษาอังกฤษดี

  - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร ที่ 


  ** หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

  โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 หรือ (02) 298-5646

 • ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  5 เมษายน 2561