ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนสองทุน สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561


    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    5 เมษายน 2561