โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

 •  กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ


  1.กลุ่มบุคคลทั่วไป สมัครได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  2.กลุ่มบุคคลผู้แทนจังหวัด สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

  สมัครระหว่างวันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ ที่ http://www.dcy.go.th 

   

 • ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  22 มีนาคม 2561