โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Points in Medical Research

  •  ด้วยสำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Points in Medical Research (PPMR) หัวข้อ “อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองกุมาร    ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

    ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมรายละ ๖,๙๐๐ บาท (ราคานี้รวมค่าอาหาร และเอกสารประกอบการอบรม) ทั้งนี้ ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด


    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pcm.research.pmk

  • ที่มา : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    26 กุมภาพันธ์ 2561