ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

  • รายละเอียด  Click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    20 พฤศจิกายน 2560