โครงการอบรมภาษา

  •  ด้วยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษา 15 ภาษา ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2561 โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อแบ่งระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. 

    เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2660 - 4 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่คุณเจตย์ คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย์ และคุณสุภานัน โทร 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 รายละเอียดเพิ่มเติม click


  • ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    13 พฤศจิกายน 2560