ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES

  •  ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้งนี้ ข้าราชการ/พนักงานในกำกับของรัฐสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://difa-tes.mfa.go.th รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


  • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    6 พฤศจิกายน 2560