ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเรื่อง การค้าโลกในยุคดิจิทัล

  •  ด้วยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา เรื่องการค้าโลกในยุคดิจิทัล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 081-621-8108 (นายพีระ ทาระพันธ์) รายละเอียดเพิ่มเติม


    ลงทะเบียน click


  • ที่มา : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    13 กันยายน 2560