การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

  •  ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    www.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง.com  หรือ โทร 0 2276 4635

    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  


  • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    26 กรกฏาคม 2560