โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

  •  เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกำหนดสอบเพื่อแบ่งระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น.

    เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 1 ห้อง100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

    โทร 02-942-8888-9 

    รายละเอียดเพิ่มเติม 


  • ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    4 กรกฏาคม 2560