รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๐

  • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ชมวีดีโอสรุปภารกิจคลิกที่นี่
     

  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    23 มิถุนายน 2560