ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2

  •  ด้วยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการประสานจากสภาวัฒนธรรมไทย - จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก และจัดสรรทุนการศึกษา จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล จำนวน 20 ทุน ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ระหว่างเดือนกันยายน 2560 - กรกฎาคม 2561 รายละเอียด click


    ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560


    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-613-3726 (ลักขณา)


  • ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
    31 พฤษภาคม 2560