การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น

 • ด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย แจ้งเปิดรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี 2561 เพื่อมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของไทย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถขอรับความร่วมมือ ดังนี้

  1.สาขา City Environmental Improvement ประเภทอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV)

  2.สาขา Agiing, Disable Support และ Special Education ประเภทอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) และอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV)


  ทั้งนี้ ให้จัดทำข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดที่ www.tica.thaigov.net ส่งไปยังกระทรวงฯ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  30 พฤษภาคม 2560