ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

  •  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งการรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships รัฐบาลออสเตรเลีย มีทั้งหมด 4 ประเภททุน คือ ทุนปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุกศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour 


    เอกสารแนบ click


  • ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
    17 พฤษภาคม 2560