ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

 •  ด้วยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. จะจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 4 หลักสูตร

  1. การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอในที่ประชุม สมัครภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

  2. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร สมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

  3. การพัฒนาภาวะผู้นำตนเองให้เป็นที่ยอมรับ สมัครภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

  4. บุคลิกภาพและทักษะภาษาทางสังคมของการเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ
  สมัครภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560


  รายละเอียดเพิ่มเติม click


 • ที่มา : มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
  27 เมษายน 2560