กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

  •  วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 11.45 น. สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศมีกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    12 เมษายน 2560