รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561

  •  ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 - 3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ สหรัฐอเมริกา

    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้จาก www.fulbrightthai.org 


    รายละเอียดเพิ่มเติม click


  • ที่มา : Fulbright
    5 เมษายน 2560