ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60

  •  ด้วย The International Association of Trafic and Safety Sciences แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 เพื่อเข้ารับการอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561

    โดยผู้สมัครต้อง 1. มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปีบริบูรณ์ 2. ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 3. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 278 8400 ต่อ 1821 รายละเอียด click 


  • ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    4 เมษายน 2560