งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

  •  กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ Sir Gregory Paul Winter และ Professor Vladimir Hachinski            ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 พร้อมคู่สมรส เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล                   โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร อดีตผู้รับพระราชทานรางวัล และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตแคนนาดา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรอง


                        


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    17 มีนาคม 2560