การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มประเทศสนับสนุนนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก

  • เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มประเทศสนับสนุนนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health: FPGH) Retreat ณ โรงแรมอวารี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และดูงานด้านการให้บริการสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมฯ และนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ร่วม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๗ ประเทศ ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาใต้ และไทย จำนวน ๓๐ คน สรุปผลการประชุม


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    17 กุมภาพันธ์ 2560