ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นาย William Lacy Swing ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ อ่านสรุปการเข้าเยี่ยมคารวะคลิกที่นี่
  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    10 กุมภาพันธ์ 2560