หลักสูตรการอบรมภาษาสำหรับบุคลากรของรัฐ

 •  ด้วยศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐประจำปี 2559 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1.Research Proposal ค่าลงทะเบียน 6500 บาท

  2.Effective Communication ค่าลงทะเบียน 5200 บาท

  3.Intensive Course ค่าลงทะเบียน 5700 บาท


  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/government/


 • ที่มา : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  16 มกราคม 2560