ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2016

  •  ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN International Conference 2016 หัวข้อ "Global-ASEAN and Eevolving Regional Architecture" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 15.30 ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom (B)             โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพ 

    ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ ไปยังโทรสาร 02-422-0480 หรือ Email : tuintercon@gmail.com ภายในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณรัตน์ หรือ คุณนภสร 086-375-1933 หรือ 096-375-1944


  • ที่มา : ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
    28 พฤศจิกายน 2559