ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่อเอเซียนและไทย"

  •  ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 หัวข้อ "โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย" ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน 081-432-9770

    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


  • ที่มา : ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
    3 พฤศจิกายน 2559