โครงการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 8

  •  ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 8 กันยายน 2560 สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันศุกร์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th


  • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    21 ตุลาคม 2559