หลักสูตรนักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 4

  •  ด้วย กรมบัญชีกลาง จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 โดยจัดระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 3 มิถุนายน 2560 (อบรมทุกวันเสาร์) มีค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมคนละ 200,000 บาท

    ดูรายละเอียด และ ดาวน์โหลดใบสมัครฯ คลิ๊ก


  • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    13 ตุลาคม 2559