ทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) รายละเอียด คลิ๊ก

    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560 !


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    26 กันยายน 2559