ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น YLP ประจำปีการศึกษา 2560

  •  ด้วน สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ให้ทุน  The Young Leaders' Program (YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2560 การศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2560 - กันยายน 2561 รายละเอียด คลิ๊ก

    รับสมัครแต่วันวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2559 

    ใบสมัครรับทุน


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    26 กันยายน 2559