ทุน Japan Government (MEXT) Scholarship for 2017

  • ด้วยสถานเอคอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งว่ากระทรวงศึกษาวัฒนธรรม การกัฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho) ประเทศญี่ปุ่น เสนอให้ทุน Japan Government (MEXT) Scholarship for 2017 สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธาณสุขประจำประเทศไทย (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข) เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Young Leaders' Program (YLP) Student (Healthcare Administration) ณ Graduate School of Medicine, Nagoya University ประเทศญุี่ปุ่น กำหนด 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561


    รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สถานเอคอัครราชทูตญี่ปุ่น
    23 กันยายน 2559