รับสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ)  รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    22 กันยายน 2559