หลักสูตรเสริมทักษะผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม

  •  ด้วยสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ร่วมกับสถาาบัน Australian Institute of Management ได้จัดทำหลักสูตรเสริมทักษะผู้บริหารเพื่อการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม หรือ Executive Enhancing Program in Innovation Leadership (EPIL) โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว และในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ AIM WA Campus เมืองเพิร์ธ ประเทออสเตรเลีย 


    โดยสามารถแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งและส่งใบสมัคร ที่ คุณสิริชัย กิจไพฑูรย์ โทรศัพท์ 081-257-5652 , 02-941-3756 โทรสาร 02-941-3756 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จำนวนจำกัด!  รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
    22 กันยายน 2559