การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

  •  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2559 - 30 กรกฎาคม 2560 โดยเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.


    รับสมัครภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 รายละเอียด คลิ๊ก 


  • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
    19 กันยายน 2559