การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

  •  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ทุน ระดับปริญญาโท สาขาวิชา  Pharmaceutical Sciences วิชาเอก/เน้นทาง Nanomedicines หรือ Nanotechnology 


    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 14 ตุลาคม 2559 รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
    19 กันยายน 2559