ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรับบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนรัฐบาล ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ(ศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาเอก สาขา Public Health จำนวน 1 ทุน  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2559


    รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : กรมอนามัย
    14 กันยายน 2559