การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8

  •  ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาตม -23 ธันวาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดที่ www.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง.com  พร้อมแนบเอกสารในการสมัครไปยังสถาบันฯ ได้โดยตรง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียด 02-276-4635


  • ที่มา : วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
    25 สิงหาคม 2559