รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙

  • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  สรุปภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชมวีดีโอสรุปภารกิจคลิกที่นี่


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    29 กรกฏาคม 2559