ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน  ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2559 


    รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    30 มิถุนายน 2559