หลักสูตรศึกษาฝึกอบรม ณ สาธารณรัญประชาชนจีน

  • ด้วย Jiang Institute of Parasitic Diseases สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งจัดหลักสูตรสัมมนา Seminar on Malaria for Developing Countries in 2016 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน  - 8 กรกฎาคม 2559 และหลักสูตรฝึกอบรม Training Course on Malaria Control for Developing Countries in 2016 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559  รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    6 มิถุนายน 2559