หลักสูตร การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

 •  ด้วย ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ประจำปี 2559 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้


  1.หลักสูตร การเขียนเชิงปฏิบัติการ 


  2.หลักสูตร การฝึกออกเสียงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล


  3.หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้ม


  หลักสูตรที่ 1 และ 3 ต้องเข้าทดสอบ pre-test เพื่อจัดกลุ่มตามระดับความสามารถ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.


  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2559


  ขั้นตอนการสมัคร คลิ๊ก


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  26 พฤษภาคม 2559