เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

  •  ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งเปิดสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 4 ประเภททุน คือ ปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร มอบแก่ นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป 125 ประเทศทั่วโลก


    รายละเอียด คลิ๊ก


    สอบถามเพิ่มเติม Emai : aei.bkk@dfat.gov.au


  • ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
    10 พฤษภาคม 2559