ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

  •  ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย หลักสูตร Countermeasure for Dieases ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 22 กันยายน 2559 ณ JICA Kyushu ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES ทักษะการอ่านและการฟัง อย่างน้อยระดับ B 1 หรือผล IELTS TOEFL หรือ TOEIC ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด พร้อมส่งบสมัครรับทุนกระทรวง และ แบบพิมพ์ทุน 1 มายังสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 


    สอบถามเพิ่มเติม 0 2590 1363 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    10 พฤษภาคม 2559