การฝึกอบรม Regional Field Epidemiology Training Programme (FETP)

  • National Centre for Disease Control (NCDC) จะจัดการฝึกอบรม Regional Field Epidemiology Training Programme (FETP) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่อีเมล์ dirnicd@bol.net.in และ dirnicd@gmail.com รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง


     

  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    21 เมษายน 2559