ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  •  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 Dr. Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เข้าร่วม สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะ


     

  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    8 เมษายน 2559