ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57,58

  •  ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม ณ เมือง Suzuki ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และกันยายน-พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถจัดทำเอกสารใบสมัคร และส่งไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 


    สอบถามเพิ่มเติมที่  0 2278 8400 ต่อ 1821 กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ ตรวจและประเมินผล หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ www.iatssforum.jp/en


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    25 มีนาคม 2559