รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา

  •  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559


    รายละเอียด คลิ๊ก


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    9 มีนาคม 2559