เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ" โดยเซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอตผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ (Social determinants and health equity: a global perspective) โดยเซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558  สาขาการสาธารณสุข ในวันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี คลิกที่แบนเนอร์เพื่อลงทะเบียน


     

  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    12 มกราคม 2559