รมว.สธ. หารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับผู้นำสุขภาพระดับโลกที่ญี่ปุ่น

 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย เข้าร่วม 2 การประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น เรื่องหลักประกันสุขภาพในยุคใหม่ของการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและตอบโต้ต่อความท้าทายด้านสุขภาพพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและความท้าทายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุม

  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า การประชุมในที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพในยุคใหม่ของการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและตอบโต้ต่อความท้าทายด้านสุขภาพ (International Conference on Universal Health Coverage in the New Development Era: Toward Building Resilient and Sustainable Health Systems) ซึ่งมีผู้นำระดับโลกด้านสุขภาพเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เช่น จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก บิล เกตส์ ประธานร่วมของมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ร่วมหารือเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยได้รับเกียรติให้กล่าวในที่ประชุม ในประเด็นความสำเร็จและความท้าทายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และจะเชิญชวนให้ผู้นำระดับโลกที่มาประชุมฯ ร่วมกันผลักดันในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายไว้ คำกล่าวปาฐกถาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สำหรับวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 (Preparatory Meeting for the Global Fund’s Fifth Voluntary Replenishment 2017-2019) ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้มากถึง 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในวาระการเงินการคลังที่ยั่งยืนสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Sustainable Finance for Universal Health Coverage Session) ร่วมกับผู้นำระดับโลกท่านอื่นๆ เช่น แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ซึ่งจะดำเนินการประชุมแบบ “ดาวอส” (Davos style) ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถตอบทุกคำถามจากพิธีกรและจากผู้เข้าร่วมการประชุมได้เป็นอย่างดี 
  ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หารือผู้นำระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิเช่น กับนายชินิจิ คิตาโอกะ ประธาน JICAนายยาซูชิสะ ชิโอซากิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่นในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและญี่ปุ่น และได้หารือการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในบริบทการพัฒนายุคใหม่กับผู้นำสุขภาพระดับโลก อาทิเช่น กับแพทย์หญิงมากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันการสนับสนุนการพัฒนาด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านความร่วมมือในทุกระดับนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายแพทย์มาร์ค ไดบุล ผู้อำนวยการบริหารกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียในประเด็นความร่วมมือที่ต่อเนื่องระหว่างไทยและกองทุนภายหลังระยะเปลี่ยนผ่านจากการสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อยุติการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs


   

   

   

 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  4 มกราคม 2559