ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2559

 •  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก ได้ขอความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 

  โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 85 ทุน คลิ๊ก และ

               ทุนระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 12 ทุน คลิ๊ก


  รายละเอียดเพิ่มเติม www.pi.ac.th (ข่าวการศึกษา)
  การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนโครงการนี้ หากผู้สมัครมิได้เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วนงานต้นสังกัดต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถาบันพระบรมราชชนกทันทีที่ได้รับการคัดเลือก


 • ที่มา : สถาบันพระบรมราชชนก
  25 ธันวาคม 2558