โครงการ Multicountry Study Mission on Local Service Delivery and Productivity

 •  ด้วยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แจ้งรายละเอียดโครงการ Multicountry Study Mission on Local Government Service Delivery and Productivity ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา


  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

  รายละเอียด คลิ๊ก

  เอกสารประกอบการสมัคร คลิ๊ก
 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  23 ธันวาคม 2558